[phenixbb] Quick calculation of mean ADP

Martin Malý martin.maly at ibt.cas.cz
Tue Jun 1 03:18:00 PDT 2021


Dear mailing list members,

I would like to calculate the mean ADP of a structure model (PDB) from a
Python script using tools in CCTBX/PHENIX. I tried to find out how and
dig it from Python source code but I have been unsuccessful yet. Please,
how to do it (in Python)? Although It is quite easy to calculate it in
on my own directly from PDB for isotropic ADPs, the situation can be a
bit complicated for anisotropic ADPs...

Thank you. Best regards,
Martin Mal
-----

Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract, nor does it create any pre-contractual liability on the part of Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences.More information about the phenixbb mailing list